Приєднання до мереж

Дізнайтесь про необхідний перелік документів для приєднання до мереж та процедуру приєднання.

Центр приєднань ТОВ "КП ТЕПЛО" готує договір на приєднання та технічні рішення з проектів теплопостачання на приєднання нового об’єкта до теплових мереж комунального підприємства, на реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі, в т.ч.:
 • реконструкцію зі збільшенням теплового навантаження;
 • реконструкцію без збільшення теплового навантаження;
 • на відокремлене приєднання вбудованих приміщень;
 • на встановлення ВОТЕ (вузла обліку теплової енергії).

Приймання документів на реєстрацію. Видача підготовлених технічних умов, рішень з проектів, рахунків-фактур, актів приймання-здавання виконаних робіт та надання консультацій проводиться за адресою Полтавська обл., 37002, м. Пирятин, вул. Сумська 2-Б.
Заява на підключення 

Витяг з правил приєднання до теплових мереж (затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 19.10.2012 № 343):

 1. Приєднання до теплових мереж здійснюється власником на підставі договору про приєднання до теплових мереж (далі – Договір), що укладається між власником та замовником, умови якого мають відповідати Типовому договору про приєднання до теплових мереж (додаток до цих Правил). Договір укладається за взаємною згодою сторін після подання замовником заяви на приєднання до теплових мереж у випадках: приєднання до теплових мереж закінченого будівництвом, реконструйованого, технічно переоснащеного об’єкта; збільшення теплового навантаження або теплової потужності об’єкта внаслідок реконструкції або технічного переоснащення об’єкта.
 2. З метою приєднання об’єкта до теплових мереж замовник звертається до власника цих мереж із заявою для отримання згоди.
 3. Власник протягом 10 днів з дати отримання заяви на приєднання повідомляє замовника про згоду або неможливість приєднання та/або надає інші варіанти щодо приєднання об’єкта:в іншій точці приєднання з урахуванням визначення технічної можливості приєднання;шляхом передачі права на використання потужності в порядку, встановленому цими Правилами, за наявності технічної можливості такої передачі тощо.
 4. Замовник протягом 10 днів з дати отримання такого повідомлення інформує власника в письмовій формі про згоду, вибір варіанта приєднання або про відмову від приєднання.
 5. Якщо замовник не має інформації стосовно суб’єкта господарювання, який має повноваження для укладення Договору, він може звернутися до органу місцевого самоврядування з письмовим запитом щодо надання такої інформації із зазначенням місцезнаходження об’єкта приєднання.
 6. Приєднання об’єкта замовника до теплових мереж передбачає такі етапи: подання замовником заяви власнику про приєднання об’єкта до теплових мереж; отримання технічних умов на приєднання до теплових мереж власника; укладання замовником та власником Договору; розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості – проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до теплових мереж і узгодження її з власником; оплата замовником власнику вартості приєднання відповідно до умов укладеного Договору; виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів із приєднання об’єкта до теплових мереж; отримання акта готовності об’єкта до експлуатації; підключення об’єкта замовника до теплових мереж; виконання сторонами інших зобов’язань, передбачених умовами Договору.
 7. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення теплових мереж або джерел теплової енергії здійснюються на підставі схем теплопостачання та законодавства України у сфері містобудівної діяльності.
 8. У разі наявності технічної можливості та виконання замовником цих Правил власник мереж зобов’язаний приєднати об’єкт замовника до своєї теплової мережі.
 9. Укладення Договору здійснюється після отримання замовником технічних умов на приєднання до теплових мереж відповідно до Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2009 року № 334, постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29 жовтня 2009 року № 1232, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 року за № 1138/17154.
 10. У разі зміни власника теплогенеруючої установки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та надійності транспортування теплової енергії від теплогенеруючої установки в теплову мережу в точці приєднання теплогенеруючої установки, нові технічні умови приєднання не видаються.
Отримання технічних рішень

Для отримання технічного рішення з проекту теплопостачання об‘єктів архітектури необхідно надати до Центру приєднань ТОВ «КП ТЕПЛО» такі документи:

 1. Заяву від замовника на ім’я директора ТОВ «КП ТЕПЛО» на погодження проектної документації (у довільній формі);
 2. Проект, погоджений з Держенергонаглядом – один примірник, який залишається в архіві;
 3. Заповнений належним чином бланк «Реквізити замовника та платника»;
 4. Копія свідоцтва платника ПДВ або витягу з відповідних реєстрів (для юридичних осіб).

Рахунок для оплати послуг надається через 5 робочих днів.

Отримуючи технічне рішення замовник надає копію квитанції про оплату послуги та акт приймання-здавання виконаних робіт, підписаний і завірений у встановленому порядку.

У разі отримання зауваження до проекту необхідно:
 • усунути зауваження до проекту;
 • надати відкоригований проект з листом зауважень;
 • лист – звернення (від замовника або проектної організації).
Отримання технічних рішень

Перелік документів, які необхідні для отримання договору на приєднання об’єкта або реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі. Для приєднання нового об’єкта до теплових мереж товариства та на реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі:

 • із збільшенням теплового навантаження;
 • без збільшення теплового навантаження;
 • з метою відокремлення приєднання вбудованих приміщень;
 • з метою встановлення ВОТЕ (вузла обліку теплової енергії).

Відповідно до Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 29.10.2009 № 334 та постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29.10.2009 № 1232 та діючого Регламенту приєднання об’єктів архітектури до теплових мереж замовник має отримати технічні умови, для чого необхідно надати такі документи:

 1. Заяву від замовника на ім’я директора ТОВ «КП ТЕПЛО» на погодження проектної документації (у довільній формі);
 2. Опитувальний лист, заповнений на бланку встановленого зразка з інформацією про об’єкт;
 3. Заповнений бланк «Реквізити замовника і платника»;
 4. Нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;
 5. Нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право власності або користування замовника на об’єкт
 6. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (видає Головне управління містобудування та архітектури КМДА) (додатково для нових об’єктів);
 7. Ситуаційний план;
 8. Копія засвідченого належним чином статуту (положення) та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб), витяг з реєстру платників ПДВ / реєстру платників єдиного податку або належним чином завірену копію свідоцтва платника ПДВ /єдиного податку (для юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців);
 9. Копія затвердженого кошторису, засвідченого належним чином (додатково для бюджетних організацій);
 10. Копія паспорту та довідки / картки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені належним чином (додатково для фізичних осіб);
 11. Копії додатків № 1 (теплові навантаження) та № 5 (абонентська схема приєднання) до договору на постачання теплової енергії у разі зміни існуючого теплового навантаження (для реконструкції існуючої системи теплоспоживання будівлі).
 12. Копія чергового кадастрового плану (витяг з бази даних міського земельного кадастру) з реєстром земельних ділянок.

Примітка: на підставі наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 № 169 «Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005 № 4 «Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води», зареєстрованому у Мінюсті України 28.11.2007 за № 1320/14587, ТОВ «КП ТЕПЛО» не здійснює видачу технічних умов на реконструкцію систем теплоспоживання житлових будинків пов’язану з відключенням приміщень від системи централізованого теплопостачання.
Щоб здійснити приєднання будинків, споруд житлово-цивільного, комунального, промислового призначення та інших об’єктів архітектури до теплових мереж, необхідно звернутися до Центру приєднань ТОВ «КП ТЕПЛО» за адресою Полтавська обл., 37002, м. Пирятин, вул. Сумська 2-Б.